Тульчинський хлібокомбінат

Історія підприємства

В червнi мiсяцi 1944 року було створено першу артiль «Харчовик», вже в липнi цього ж року промислово — кооперативна артiль була офiцiйно зареєстрована як пiдприємство. А через кiлька днiв -як державне . пiдприємство, котре пiдпорядковувалось Вiнницькiй обласнiй радi промислової кооперацiї. Випiкали хлiб, виробляли макарони, ковбасу, кондитерськi вироби, органiзували пивний бар, їдальню, буфет. Обслуговували виробництво всього 11 чоловiк. В 1945 роцi було значно розширено макаронне виробництво! а «Харчовик» перейменовано у «Червоний харчовик». За добу випiкали 1785 кiлограмiв хлiба, випускали 250 кiлограмiв макаронну, мололи 450 кiлограмiв борошна, обслуговували артiль 76 чоловiк. В 1956 роцi артiль переходить до складу Тульчинського райхарчопрому у зв’язку з реорганiзацiєю промкооперацiї. Через 4 роки з’являється нова пекарня, де тiсто замiшувалось уже не вручну, а механiзовано. Через 3 роки були встановленi три механiзованих печi ФТЛ-2. В жовтня 1963 року «Червоний харчовик» був перейменований у Тульчинський хлiбокомбiнат i введено в дiю новозбудований макаронний цех з механiзованим виробництвом макарон. В 1976 роцi пiдприємство входить до складу Вiнницького об’єднання хлiбопекарної промисловостi. А кiлькома роками ранiше здiйснено значне полегшення умов працi, покращення якостi продукцiї так, як хлiбопекарнi печi було переведено на iнший вид палива: з вугiлля на мазут. Згодом побудовано i введено в дiю котельню, кондитерський цех. З 1985 року пiдприємство розширювалось. За власнi кошти здiйснюється реконструкцiя хлiбобулочного цеху, будуються скважини i власний водогiн, каналiзацiйна мережа, борошномельний цех. Пiдприємство повнiстю газофiковано. В 1995 роцi на базi державного виробничо-торговельного пiдприємства «Тульчинський хлiбокомбiнат» створюється товариство покупцiв, а згодом (1996р) шляхом приватизацiї майна — вiдкрите акцiонерне товариство. Керiвництво визначає основнi напрямки роботи пiдприємства. Це перш за все його модернiзацiя. Демонтовано морально та фiзично застарiле обладнання. Закуплено та змонтовано нове обладнання, власними силами виготовлено сушильнi камери. Все це вiдповiдає вимогам сучасностi i забезпечує виробництво якiсних макаронних виробiв. Вiдбулася замiна старих автомашин на новi, практично створено новий пiдроздiл — транспортний кiлькiсть одиниць якого значно збiльшилась Значно розширився склад довгострокового зберiгання зерна (до 1000 тонн) з метою використання його для власних потреб.

На сьогоднi складовими органiзацiйної структури є основнi цеха: хлiбобулочний, макаронний, кондитерський i борошномельний та допомiжнi виробничi пiдроздiли.

Продукція:

  • Борошно, крупи і пластівці із злакових і круп’яних культур
  • Макаронні вироби, вироби з бездріжжового та прісного тіста (паста)
  • Хліб и хлібобулочні вироби
  • Хлібні форми (хлібні тарілки) для перших, других страв
  • Лаваші вірменські
  • Напівфабрикати кондитерські
  • Паски пекарські та кондитерські

Контактна інформація

Відділ збуту:

+380672456713

+380671089099